تاریخ : دوشنبه 27 آذر 1391 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : مهرداد كرمی

نقش آب در گیاهان

1. توانایی جذب تشعشع

در سیستمی سبز همچون گیاه برای تولید حتما باید تشعشع دریافت شود پس برای اینکه گیاه بتواند در معرض تشعشع قرار گیرد لازم است متورم باشد و برای متورم بودن و تداوم ان نیازمند آب است. با این توضیح که 50تا95 درصد حجم و وزن گیاهان را آب تشکیل داده است

2. تداوم حیات گیاه و پراکندن انرژی اضافی

زمانی که گیاه در معرض تشعشع شدید خورشید قرار میگیرد "انرژی زیادی جذب میشود قسمت اندکی از انرژی تابیده در فتوسنتز تاثیر دارد و بقیه ان باید دفع شود یکی از راه های ان تعرق از سطوح گیاه است که تشعشع اضافی را صرف تعرق میشود .

3.ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اب که باعث تاثیر در قسمتهای بسیاری در گیاه میشود

آب محیطی است که انتشار مواد حل شده در سلول های گیاهی در آن صورت میگیرد.آب حلال بوده و در اغلب واکنشهای بیوشیمیایی شرکت دارد.چون قابل فشردن نیست میتواند باعث انبساط سلول ها وشکل گیری گیاه شود .بدلیل بالا بودن گرمای ویژه گرمای تبخیر وهدایت گرمایی " در تنظیم دمای گیاه نقش دارد .به علت قطبی بودن آب"آب مایع مناسبی  برای حل مواد قطبی است .همچنین دارای ثابت دی الکتریک بالاست پس حلال مناسبی برای یونها میباشد .آب در انتقال مواد معدنی جذب شده و ترکیبات تولیدی در سیستم فتوسنتز نقش اساسی دارد .آب در باز بودن روزنه ها نقش اساسی دارد .آب شفاف است ودر جذب نور اختلالی بوجود نمی آید.

 آب در گیاهان علفی و اندامهای جوان در نگهداری حالت تورژسانس دخالت دارد. آب به عنوان متابولیت در تهیه هیدروژن لازم برای ساختن زنجیره های هیدروکربنی دخالت دارد.

 از همه مهم ترآب منبع تولید منبع تولید الکترون (اساس کار فتوسنتز ) آب در پدیده فتوسنتز نقش کلیدی دارد.

 آب از طریق تارهای کشنده ریشه جذب شده و از طریق آوندهای چوبی به تمام قسمت های گیاه منتقل شده و اعمال خود را انجام می دهداست.

 

مقدمه:

    چون در بعضی از مواقع به کار گرفتن درصد رطوبت موجود در بافت های گیاهی بدون رعایت مقدمات لازم با اشکال روبرو می باشد ترمهایی از قبیل کمبود اشباع و آماس برای ارزیابی میزان آب موجود در بافت های گیاهی باید بررسی شوند. از آماس و کمبود اشباع نیز می توان نیاز آبی گیاه را تعیین نمود. شادابی گیاه ناشی از آماس گیاه است که تا روزهائی بعد از آبیاری این حالت حفظ می شود. هر چقدر از حالت FC دور شویم گیاه حالت آماس خود را از دست داده و پلاسمولیز می شود که هر چه به آبیاری بعدی نزدیک می شویم مقدار آماس کمتر شده پلاسمولیز بیشتر می شود پس می توان یک سری از خصوصیات گیاه را تا چند روز بعد از آبیاری بررسی کنیم تا متوجه مقدار آماس و پلاسمولیز شویم، این خصوصیات می تواند شادابی و طراوت برگ، رنگ برگ، افزایش ارتفاع گیاه، رشد قطر ساقه گیاه و... باشد. البته همیشه تغییرات ظاهری گیاه ناشی از کم آبی نیست و می تواند به علت آفات و امراض، درجه حرارت نامناسب و میزان املاح موجود در خاک یا آب باشد.

نقش آماس در سلول های گیاهی:

    وقتی آب وارد گیاه می شود داخل واکوئل شده و به قدری بزرگ می شود(آماس) که پلاسما می چسبد و فشاری ایجاد می کند که فشارتورگر نامیده میشود. این فشار باعث موارد زیر می شود حالت ایستایی گیاه و شادابی برگ ها و رشد و بزرگ شدن سلول و حفظ شکل ظاهری گیاهان علفی و راحت تر شدن جذب عناصر غذایی .

با دانستن آماس می توانیم بفهمیم که در شرایط کم آبی کدام گیاه بیشتر دچار تنش می شود مثلا اگر وزن آماس گیاهی 80% باشد(مانند گلابی) نسبت به گیاهی که دارای وزن آماس 20% می باشد در شرایط کم آبی بیشتر دچار تنش می شود.

وسایل لازم:

      چند برگ میان سال از یک گیاه

      ترازوی با دقت مناسب(دقت صدم)

    بشر

    دستمال یا پارچه ای برای خشک کردن سطوح برگها

آون(oven)

 

شرح آزمایش:

تعدادی برگ از گیاهی جدا می نماییم البته سعی می شود که این برگ ها نه خیلی پیرنه خیلی جوان باشند و زمان جدا کردن برگ ها (نمونه برداری) نه صبح خیلی زود و نه نزدیک ظهر باشد. ساعت 10 الی 11 را میتوان به عنوان زمان مناسب برای این کار در نظر گرفت. دمبرگها را از برگها جدا نموده وسریعا آنها را وزن می کنیم(این وزن را به عنوان وزن در مزرعه در نظر می گیریم). برگها را داخل بشر ریخته وروی آنها آب میریزیم تا برگها دچار آماس شوند. بدین صورت که برگها را مدام از بشر خارج نموده وآنها را وزن می کنیم( واضح است که وزن آنها به دلیل جذب آب مدام افزایش می یابد) زمانی که وزن آنها ثابت ماند وتغییری نکرد آماس کامل شده است وسلولها بیش از این متورم نمی شوند.(این وزن را به عنوان وزن آماس در نظر می گیریم).در ادامه برگها را به مدت 24 ساعت در آون قرار می دهیم وبعد از گذشت این زمان دوباره آنها را وزن می کنیم واین وزن را به عنوان وزن خشک در نظر می گیریم.حال برای تعیین آماس و کمبود اشباع از روابط زیر استفاده می نماییم:

 

فرمول شماره 1:     آماس

                                                        وزن خشک – وزن مزرعه

                                                         --------------------------

                                                          وزن خشک – وزن آماس

 

فرمول شماره 2:     کمبود اشباع

                                                                                                           

                                                     وزن مزرعه - وزن آماس

                                                     -------------------------

          وزن خشک – وزن آماس

 

نکات مهم که در حین این آزمایش باید به آن ها توجه شود:

    1- همان طور که گفته شد از برگ های میان سال استفاده شود چون برگ های جوان کوچک هستند و هنوز کاملاً سبز نشده اند و برگ های پیر بسیار بزرگ شده و حالت شادابی خود را از دست داده اند.

      2- زمان نمونه برداری حتماً ساعت 10 الی 11 باشد چون اگر نزدیک ظهر نمونه برداری کنیم برگ ها جمع شده اند و اگر صبح خیلی زود این کار را انجام دهیم برگ ها حالت آماس دارند.

      3- قبل از انجام آزمایش و هرگونه توزین برگ ها دمبرگ های آن ها را جدا نماییم.

     4- برای محاسبه وزن در مزرعه برگ ها بلافاصله بعد از جدا شدن از گیاه باید وزن شوند تا رطوبت خود را از دست ندهند.

     5- از ترازوی با دقت بالا(صدم) استفاده نماییم چون ممکن است میزان رطوبت ها در حد صدم گرم باشد.

6- جهت محاسبه وزن آماس باید ابتدا سطح برگ ها را به آرامی خشک نماییم تا میزان آب روی سطح برگ را به عنوان بخشی از وزن آماس در نظر نگیریم.

 

    7- دمای آون حدود 105 درجه سانتیگراد انتخاب می شود چون هدف ما محاسبه رطوبت خارج شده از برگ می باشد ولی اگر اهداف دیگری را دنبال نماییم دمای آون متناسب با آن هدف تنظیم می گردد(مثلا تعیین میزان عناصر غذایی مانند ازت).

    8- مقدار عددی دو فرمول 1 و 2 مکمل هم می باشد یعنی مجموع آن ها باید حتماً 1 شود.

    9- برای انجام این آزمایش باید حتما دمبرگ از برگها جدا شود.

 

محاسبات و نتیجه گیری:

                       

     وزن ظرف : 20.71gr

    وزن مزرعه22.3gr   :

   وزن   تر : 22.34 gr

    وزن خشک21.52gr :

 

آماس  :                                                   (22.3-21.52) /(22.34 -21.52)=.95                    

کمبود اشباع :

                                                  (22.34-22.3) /(22.34 -21.52)=.048

 

مجموع 2 عبارت بالا دقیقا برابر با 1 است که نشان از دقیق بودن آزمایش دارد


طبقه بندی: رابطه آب و خاک،  خاك شناسی، 
برچسب ها: گزارش کار تعیین آماس و کمبود اشباع در گیاه، گزارش تعیین آماس و کمبود اشباع در گیاه، گزارش کار تعیین کمبود اشباع در گیاه، گزارش کار تعیین آماس، گزارش کار تعیین آماس در گیاه، تعیین آماس و کمبود اشباع در گیاه، گزارش کار تعیین آماس و کمبود اشباع،  

  • paper |
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic