تبلیغات
دانشجو Bia2univ - اثر اتانول بر روی جوانه زنی و برخی ساختارهای تشریحی گیاه .Phaseolous vulgaris L از تیره نخود
اثر غلظتهای مختلف اتانول بر روی جوانه زدن بذر و ساختار تشریحی برگها و ساقه Phaseolous vulgaris آزمایش شد. نتایج نشان می داد كه غلظت بالای اتانول جوانه زدن دانه ها را كاهش می دهد


طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: اتانول، Phaseolous vulgaris، ساختار تشریحی، طول كرك، فركانس روزنه، شاخص روزنه، اتانول در نخود، طول كرك نخود، فركانس روزنه در گیاه نخود، شاخص روزنه در نخود،  

  • paper |