تبلیغات
دانشجو Bia2univ - اثر تراكم بوته و آبیاری تكمیلی بر عملكرد، اجزا عملكرد و میزان پروتیین چهار رقم نخود در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزا عملکرد و میزان پروتیین چهار رقم نخود دیم، آزمایشی در سال زراعی 81-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب بصورت کرت های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیدFlip93-93رقم  در پلات های با آبیاری تکمیلی و در تراکم 33 بوته در مترمربع، بیشترین عملکرد را نسبت به سایر ارقام دارا بود
طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: آبیاری تكمیلی، نخود (Cicer arietinum)، تراكم گیاه نخود، آبیاری تكمیلی در نخود، دیم نخود، اجزا عملكرد نخود، پروتیین نخود،  

  • paper |