تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1391 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : مهرداد كرمی
تعیین رطوبت برگ
 
مقدمه:
      تعیین آب برگ بسیار مهم می باشد و در بسیاری از موارد با داشتن آن می توان نیاز آبی گیاه را تعیین نمود وبه تبع آن دور آبیاری وعمق ومقدار آبیاری وکیفیت لازم برای آب آبیاری وهمچنین نوع سیستم آبیاری را می توان تعیین نمود 

همچنین میزان تبخیر وتعرق ازسطح برگ را می توان به دست آورد و از آنجا که تعیین نیاز آبی گیاه فاکتور بسیار مهمی در کشاورزی می باشد به اهمیت این آزمایش پی می بریم. بیشتر فرایند هایی که در گیاه صورت می پذیرد چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم به وجود آب همچنین مقدار آب موجود بستگی دارد و با تعیین نیاز آبی در گیاه می توان آب را به اندازه کافی(نه بیشتر نه کمتر) دراختیار گیاه قرار داد این امر باعث می شود که گیاه حداکثر بازده و عملکرد را داشته باشد چون عملکرد گیاه تابعی از پتانسیل آب گیاه است.رشد اکثر گیاهان در شرایط خشکی وکم آبی کاهش پیدا می کند این موضوع حتی برای زمانی که خشکی موقتی باشد وگیاه استرس آبی زیادی نداشته باشد هم صادق است.
      آب همچنین نقش ساختمانی مهمی در گیاه ایفا می کند به طوری که 80_70 درصد وزن گیاهان تازه علوفه ای و نزدیک به 50 درصد وزن گیاهان خشبی را آب تشکیل می دهد واگر میزان آن از حدی کمتر شود(درون سلول های گیاهی) مرگ سلول وسپس پزمردگی گیاه ودرنهایت مرگ گیاه را به دنبال خواهد داشت.                                                             
نقش های مختلف آب در گیاه متفاوت است که به تعدادی از آنها به اختصار اشاره می کنیم:
     1-آب جزو بدنه گیاه یا همان توده زنده گیاه است.
     2-انتقال املاح در داخل گیاه به عهده آب است. خیلی از املاح از طریق حل شدن در آب وارد گیاه می شوند و مورد استفاده گیاه قرار می گیرند، مثلاً تمامی کودها باید با آب حل شوند تا بتوانند در گیاه استفاده شوند.
     3- در فرایندهای شیمیایی رخ داده در گیاه ( فتوسنتز، هیدرولیز نشاسته و ...) آب یک طرف واکنش است لذا وجود آب برای انجام فرایندهای شیمیایی الزامیست.
     4- رشد و نمو گیاه، باز و بسته شدن روزنه ها و خیلی از اعمال فیزیکی و فیزیولوژی(مثل آماست یا فشار ترژسانس) که در گیاه رخ می دهد، در حضور آب صورت می گیرد.
وسایل لازم:
       تعدادی برگ شاداب
      آون(oven)
      ظرف کوچک فلزی
      ترازوی دقیق
 
شرح آزمایش:
      تعدادی برگ از گیاهی جدا نموده و آنها را در ظرفی قرار داده و سریعاً وزن می کنیم دقت شود که ازترازوی با دقت صدم استفاده گردد.(علت: ممکن است میزان آب برگ در حد صدم باشد.) سپس آنها را در آون به مدت 24 ساعت قرار می دهیم دمای آون بین 65 تا 75 درجه سانتیگراد تنظیم می گردد(این مدت زمان واین میزان درجه حرارت برای این آزمایش خاص توصیه شده اند ). بعد از گذشت این زمان نمونه را از آون خارج نموده و مجدداً وزن می کنیم با دانستن روابط زیر می توان مقدار آب برگ را محاسبه نمود:
 
که در این روابط W1 و W2  به ترتیب وزن مرطوب ووزن خشک می باشند.
 
 
ظرف خالی – ظرف پر مرطوب = وزن مرطوب برگ
ظرف خالی – ظرف پر خشک = وزن خشک برگ
 
محاسبات:
ظرف خالی-   ظرف پر مرطوب-   ظرف پر خشک  -وزن مرطوب برگ-  وزن خشک برگ

   21               7/22                         7/21                       7/1                           7/0      
     
- درصد  - درصد  
  
826/58    857/142                                       
نتیجه:
      با توجه به اعداد وارقام حاصله می توان یکی از این دو نکته را برداشت نمود:این که گیاه ما جز گیاهان آبدار وعلوفه ای نبوده است بلکه گیاهی خشبی یا چوبی بوده است (چون درصد رطوبت آن بر اساس وزن خشک 142.857 ودرصد رطوبت آن برحسب وزن مرطوب 58.826 میباشد) ویا این که گیاه از نوع گیاهان آبدار وعلوفه ای بوده است که دچار تنش آبی شده است ونیاز به آب دارد(اوزان بر حسب گرم می باشند).
 
نکات قابل توجه در این آزمایش:
   1- ممکن است خطاهایی در این آزمایش صورت گیرند که تا حد امکان باید از وقوع آنها جلوگیری نموداز جمله: دست کاری نمونه ها توسط افراد غیر٬ خطا درتوزین نمونه ها٬ خطا در محاسبات و...
   2- زمان انجام آزمایش مناسب باشد.
   3- گیاه مناسبی انتخاب شود.
   4- دمای آون در حد گفته شده در شرح آزمایش باشد چون اگر کمتر باشد ممکن است تمامی رطوبت برگ خارج نشود واگر بیشتر باشد ممکن است باعث خشکی وپز مردگی برگها شود.
   5- این آزمایش برای برگها جوان مناسب نیست چون که در حین فتوسنتز به وزن خشک آنها افزوده می شود اما چون تغییرات وزن خشک برگ در طی چن ساعت وحتی چند شبانه روز ممکن است زیاد نباشد که روی نتیجه کار تاثیر گذارد میتوان از این روش در با زه های زمانی کوچک استفاده نمود.
 
 طبقه بندی: رابطه آب و خاک، 
برچسب ها: دانلود گزارشکار تعیین رطوبت برگ، گزارشکار تعیین رطوبت برگ، دانلود تعیین رطوبت برگ، تعیین رطوبت برگ، گزارشکار نحوه تعیین رطوبت برگ، روش تعیین رطوبت برگ، گزارشکار رطوبت برگ،  

  • paper |
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic