تاریخ : جمعه 11 اسفند 1391 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : مهرداد كرمی
اندازه گیری پتانسیل آب در بافت های گیاهی
مقدمه:
 اندازه گیری پتانسیل آب در سلولها و بافت های گیاهی یکی از مسائل دقیق و مهم در مطالعه ی روابط آب و گیاه است زیراعامل حرکت آب در خاک و حرکت آب از خاک به ریشه ی گیاهان و هم چنین حرکت آب در طول گیاه اختلاف پتانسیل آب می باشد
که با تعیین آن می توان حدس زذ آیا گیاه قادر به جذب آب از محیط ریشه خواهد بود یا خیر. بدین صورت که اگر پتانسیل آب درون بافت های گیاهی مثل ریشه کمتر از پتانسیل آب در محیط اطراف ریشه باشد، آب از این محیط به درون ریشه منتقل می شود و در نتیجه گیاه می تواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید .اما پتانسیل آب در گیاه از چندین بخش ناشی میشود که فشار تورژسانسtΨ و اسمزیsΨ دارای بیشترین تاثیر هستندو معمولا پتانسیل گیاه برابر با این دو در نظر گرفته میشود.
        برای اندازه گیری پتانسیل آبی گیاه چندین روش متنوع وجود دارد که لازم به ذکر است که هیچ کدام از این روشها روش ایده آلی نیست و تنها دارای مزایا ومعایبی نسبت به یکدیگر می باشند.
از جمله این روشها :
1. روش تعادل با گاز یا اطاقک فشار
2. روش تعادل در مایع
3. سایکرومتری
4. غوطه وری در بخار یا مایع
5. پمپ فشار
که در این آزمایش به دو روش اول پرداخته میشود.
 
 
 
 
وسایل مورد نیاز:
    1. محلولNacl یا ساکاروز
    2. آب مقطر
    3. پطری دیش
    4. سیب زمینی
    5. دستگاه محفظه فشاری(pressure chamber)
    6. برگ
 
 
 
 
  شرح آزمایش: 
 
1. روش تعادل با گاز یا اطاقک فشار:
     در این روش یک قطعهی زندهی گیاهی مثل یک شاخه یا برگ را انتخاب کرده و آن را داخل دستگاه اطاقک فشار(pressure chamber) قرار میدهند به طوری که قسمت انتهایی اندام مورد نظر مثل انتهای ساقه یا دمبرگ از دستگاه بیرون باشد.(این محل را با استفاده از پلاستیک مخصوص کیپ کرده تا هیچ روزنهای برای ورود و خروج هوا باقی نماند.) سپس یک گاز بی اثر مثل ازت را به صورت متراکم وارد اطاقک فشار میکنیم به این ترتیب که فشر گاز ورودی به  اطاقک به وسیلهی شیر ورودی تنظیم می شود. شیر ورودی را باز کرده و فشار داخل اطاقک را به تدریج افزایش میدهیم تا زمانی که اولین قطره از شیرهی گیاهی از انتهای اندام مورد نظر خارج شود در این لحظه عددی را که فشار سنج نشان می دهد قرائت کرده و آن را با علامت منفی به عنوان پتانسیل آبی گیاه در نظر می گیریم زمانی شیره گیاهی از انتهای اندام خارج می شود که فشار وارد بر اندام گیاهی با نیروهای وارد از طرف گیاه وسیستم آوند چوبی بر آب به حالت تعادل برسند از این رو پتانسیل اندازه گیری شده در این حالت برابر با پتانسیل آبی گیاه است.
 
 
 
2. روش تعادل در مایع:
     این روش یکی از روش های قدیمی در تعیین پتانسیل آب در بافت های گیاهی می باشد ولی روشی علمی و با دقت مناسب است و بیشتر برای بافت های گوشتی مثل سیب زمینی و چغندر قند کاربرد دارد.
     برای انجام این آزمایش محلولی تهیه می کنیم. مثلا محلول Nacl یا نمک طعام با نرمالیته ی 1 تهیه می کنیم و از این محلول محلول هایی با غلظت کمتر نیز به دست می آوریم مثلا 04 ، 03 ، 02 ، 01 و صفر .
     برای به دست آوردن محلول با غلظت های گفته شده، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:
N1V1=N2V2
که در آن N1 و N2 نرمالیته ی محلول ها و V1 و V2 حجم محلول ها می باشد.
نکته: می توان به جای Nacl از ساکاروز نیز استفاده نمود.
مقداری سیب زمینی که به صورت نگینی خورد شده اند، را درون چند پتری دیش می گذاریم و آن ها را وزن می کنیم. وروی هر پتری دیش محلول های تهیه شده با نرمالیته های مختلف را می ریزیم.در هر مورد اگر پتانسیل آب درون بافت های گیاه (سیب زمینی) بیشتر از پتانسیل محلول باشد، آب از گیاه خارج شده و وارد محلول می شود.ولی اگر پتانسیل آب درون بافت های گیاه کمتر از پتانسیل آب در محلول باشد، آب از محلول وارد بافت های گیاه می شود و اگر پتانسیل آب در بافت های گیاهی برابر پتانسیل محلول باشد، جابجایی آب نداریم.این عوامل را می توان با توزیع قطعات سیب زمینی بعد از گذشت مدتی از قرار گرفتن سیب زمینی ها در محلول درک نمود که اگر وزن سیب زمینی ها زیاد شده باشد، آب ار محلول به درون بافت های سیب زمینی رفته است ولی اگر وزن سیب زمینی ها کمتر شده باشد، آب از درون بافت های سیب زمینی خارج شده و به درون محلول رفته است. و اگر تغییر وزنی نداشته باشیم، جابجایی آب نیز نداشته ایم.
 
نکات قابل توجه در این آزمایش:
     1.محلول حتما سطح قطعات سیب زمینی را پوشش دهد.
     2. قبل از وزن کردن سیب زمینی ها، سطح آن ها را کاملا خشک نماییم تا اشتباها مقدار رطوبت روی سطح آن ها را به عنوان رطوبت داخل بافت های سیب زمینی در نظر نگیریم.
 
    با داشتن وزن اولیه و وزن ثانویه هر یک از قطعات گیاهی  (سیب زمینی) می توان میزان تغییرات نسبی وزن را محاسبه نمود:
 
وزن اولیه/ وزن ثانویه - وزن اولیه= تغییرات نسبی وزن
 
 
    برای محاسبه ی پتانسیل غلظت را با قانون وانت هوف که به صورت زیر است به پتانسیل تبدیل می کنیم:
s (bar) = -RTCIΨ
 
     که در آن sΨ پتانسیل اسمزی R, عدد ثابت گازها 0833 / وTدمای محلول(K293) CI غلظت محلول می باشد.
     لازم به ذکر است که قانون وانت هوف برای محلولهای غیر دی الکتریک    ایده آل وبا  غلظت پایین صادق است.
 
 
محاسبات:
 
4.             3.           2.            1.            0      غلظت
6. 3        4. 3         5. 3       7. 3        6. 3      W1
85. 2    7. 2           3       75. 3        05. 4      W2
208.    206.      166.      0135.-      125.-    تغییرات نسبی وزن
73. 9-    30. 7-    86. 4-     43. 2-     0         sΨ
 
     سپس با داشتن مقدار پتانسیل ها و داشتن تغییرات نسبی وزن می توان نمودار تعیین پتانسیل آب برگ را  رسم نمودو نقطه ای که میزان تغییرات نسبی صفر بوده بیانگر پتانسیل آبی گیاه است.
 
 
Y=0        .0364x=.0887     x=2.44
 
 
پتانسیل آب گیاه برابر2.44- است.
 
نتیجه گیری:
با کاهش پتانسیل آب در گیاه مقدار آب موجود در گیاه نیز کاهش می یابد و با افزایش پتانسیل آب در گیاه مقدار آب موجود در گیاه نیزافزایش می یابد از این رو با آگاهی از پتانسیل آب گیاه می توان مقدار آب موجود در گیاه را تو صیف کرد و با تعیین پتانسیل آب در گیاه می توان به نیاز آبی گیاه پی برد زیرا زمانی که پتانسیل در گیاه کمتر از صفر باشد نشان دهندهی کمبود آب در گیاه است واز آن می توان به عنوان معیاری برای جذب آب و تعرق استفاده کرد از این رو به نظر می رسد روش استفاده از پتانسیل بهترین طریقه ی سنجش وضعیت آب در بافتهای گیاهی باشد.
 
 طبقه بندی: رابطه آب و خاک، 
برچسب ها: دانلود گزارشکار اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه، گزارشکار اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه، گزارشکار اندازه گیری پتانسیل آب گیاه، اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه، اندازه گیری پتانسیل آب گیاه، نحوه اندازه گیری پتانسیل آب گیاه، گزارشکار روش اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه،  

  • paper |
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic