تبلیغات
دانشجو Bia2univ - پاورپوینت علفهای هرز تیره گرامینه
تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 08:40 ق.ظ | نویسنده : مهرداد كرمی
این پاورپوینت شامل
 لیست علفهای هرز این پاورپوینت


   Agropyron  repensبید گیاه،علف گندمی
Alopecurus myosuroides  دم روباهی كشیده
Bromus tectorum      جومیش، پشمكی
Cynodon dactylon      مَرغ
Digitaria sanguinalis       انگشتی، پنجه مرغی
Echinochloa  crus-galli  سوروف، درنه
 Hordeum murinum  جو موشی، جو موشك
 Lolium multiflorum چچم، چچم پرگل 
 Panicum miliaceumمایلو- ارزن
Phalaris minor  علف خونی، خونی واش، بذرك
Poa annua  چمن یكساله
Setaria viridis  ارزنی سبز، چسبك
 Sorghum  halopense قیاق، گالش
                                         
داناود پاورپوینت علفهای هرزطبقه بندی: پاورپوینت کشاورزی،  علفهای هرز، 
برچسب ها: دانلود پاورپوینت علف هرز، دانلود پاورپوینت علفهای هرز، پاورپوینت علفهای هرز تیره گرامینه، علفهای هرز تیره گرامینه، دانلود پاورپوینت علفهای هرز تیره گرامینه، علفهای هرز گرامینه، دانلود پاورپوینت کشاورزی،  

  • paper |