تبلیغات
دانشجو Bia2univ - سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحد های فرآوری

Pistachio – Guidance for establishing of the HACCP System in processing

Code of practice

راهنمای استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل خطر

ونقاط کنترل بحرانی در واحد های فرآوری – آئین کار

دالود پاورپوینت کشاورزی
طبقه بندی: گزارش کارهای صنایع غذایی، 
برچسب ها: سیستم تجزیه و تحلیل خطر، سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحد های فرآوری، تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحد های فرآوری، نقاط کنترل بحرانی در واحد های فرآوری،  

  • paper |