تبلیغات
دانشجو Bia2univ - چند اصطلاح انگلیسی
تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 05:11 ب.ظ | نویسنده : نرگس مهرداد

اصطلاح

اصطلاحات در واقع لغات یا مجموعه لغاتی(گاهی همراه با حروف اضافه) هستند که فقط در محاوره به کار میروند و برای دانستن معنای آن ها
نمیتوان به دیکشنری مراجعه کرد.
نمیتوان آن ها را تفکیک و بعد ترجمه کرد. در حقیقت با این کار، اصطلاحات معنا نمیدهند یا معنای بی ربط و دور از اصل پیدا میکنند.


چند نمونه از این اصطلاحات :


Upset the applecart

خراب کاری کردن،گند زدن به کاری


Jump down someone’s throat

به کسی پریدن،پاچه کسی را گرفتن


Flow with the tide

با دیگران راه آمدن،با دیگران کنار آمدن


Iron things out

گره از مشکلی باز کردن


Let sleeping dogs lie

با دم شیر بازی نکردن،پا روی دم کسی نگذاشتن


Let well enough alone

به حال خود رها کردن


Make waves

فنگ انداختن


See eye to eye

تفاهم داشتن ،دید مشابه داشتن


Throw a monkey wrench into something

چوب لای چرخ گذاشتن،موش دواندن


Handle someone’s with kid gloves

از گل نازکتر نگفتن به کسی


Mind his/her own business

سر به کار خود داشتن،فضولی نکردن


Be fit to be tied

بسیار عصبی مزاج بودن


Go to bat for someone

کسی را زیر پر وبال خود گرفتن،از کسی حمایت کردن


Have a heart

دل سوز بودن،دل رحم بودن


Lend someone an ear

به درد دل کسی گوش کردن


Heart is in the right place

نیت خیر داشتن


In a flash

در یک چشم به هم زدن،سه سوته


Drag ones feet

فس فس کردن،دست دست کردن،دل به کار ندادن


Whip the pants off someone

با اقتدار تمام برنده شدن،با اختلاف زیاد برنده شدن و گاهی به معنی یک سر وگردن از حریف بالاتر بودن
طبقه بندی: زبان انگلیسی، 
برچسب ها: چند اصطلاح در زبان انگلیسی، اصطلاح، اصطلاحات انگلیسی، اصطلاح در زبان انگلیسی چیست؟،  

  • paper |