تبلیغات
دانشجو Bia2univ - خواص فیزیکی خاک-نقش هوموس
تاریخ : یکشنبه 30 تیر 1392 | 11:47 ق.ظ | نویسنده : مهرداد كرمی
نکات کنکور Bia2Univ
خواص فیزیکی خاک

بافت خاک soil texture
غیر قابل تغییر-ثابت
تعریف:مفدار نسبی ذرات تشکیل دهنده خاک که ثابت است
یا درصد یا نسبت ذرات تشکیل دهنده خاک :که میتواند رس سیلت  شن باشد
طبقه بندی بافت خاک:1-بین المللی 2-آمریکایی

آمریکایی  بین المللی
 2mm 2mm
 1شن درشت
 0.5 0.2
 0.2شن ریز
 0.1 0.02
 0.05 سیلت
 رس<0.002   0.002

نکات
خاک رسی دیر تر سرد و دیر تر نیز گرم میشود
هوموس:
ماده آلی
 1-درحال تجزیه
2-کاملا تجزیه شده
3-سنتز-تبیل به ترکیب دیگر شده

نقش هوموس
در خاک رسی:حل مشکل تهویه
درخاک شنی:حل مشکل کمبود مواد غذایی
درخاک :منبع N,P,S

درهوموس:نسبت کربن به نیتروژن:10
نسبت کربن به فسفر:100
نسبت کربن به گوگرد:100
پس:نسبت نیتروژن به گوگرد یا فسفر :10

منبع :Bia2Univ.mihanblog.comطبقه بندی: نکات کنکوری خاکشناسی، 
برچسب ها: نقش هوموس، نقش هوموس درخاک، خواص فیزیکی خاک، بافت خاک، طبقه بندی بافت خاک، نکات کنکوری خاکشناسی، نکات خاکشناسی،  

  • paper |